• Ελληνικά
  • English
  • Русский

Δικαιολογητικά

Γνωρίζουμε πως η αγορά ακινήτου είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωή σας. Κατανοώντας τις υπαρκτές δυσκολίες συγκεντρώσαμε τις πιο χρήσιμες συμβουλές που μπορεί να ακολουθήσει κανείς, πριν πάρει τη μεγάλη απόφαση.

Για τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
  2. Άνοιγμα λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα.
  3. Ανάθεση σε λογιστή για την ετήσια φορολογική δήλωση του αγοραστή.

Διαμονή για Υπήκοους Τρίτων Χωρών

Βάσει του νέου νόμου 4146/18-06-2013, οι υπήκοοι τρίτων χωρών δύνανται να αποκτήσουν άδεια διαμονής διάρκειας πέντε ετών με την αγορά ή τη νοίκιασμα ακινήτου αξίας τουλάχιστον 250,000€. Η άδεια διαμονής εκδίδεται επίσης στα μέλη της οικογένειάς τους. Επιτρέπεται η ανανέωσή της για ίδιο χρονικό διάστημα, εφόσον το ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία και την κατοχή τους.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  2. Άνοιγμα λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα.
  3. Ανάθεση σε λογιστή για την ετήσια φορολογική δήλωση του αγοραστή.

23ης Φεβρουαρίου 4, Πάργα, 48060

Τηλ. +30 26843 00620 | +30 69776 20392

E-mail : info@epirusrealty.com